Kelet-Közép-Európa Blog

A blog Kelet-Közép-Európa és a Balkán történelmével, kultúrájával és hétköznapjaival foglalkozik. Itt olvashatsz programokról, eseményekről, könyvekről és tanulmányokról. Fedezz fel egy ismeretlen, de annál izgalmasabb régiót!

Képek

Hozzászólások

Történelem és emlékezet: a nemzeti mítoszok funkciója és szerkezete

2012.09.27. 20:06 :: kelet-europa

A Kelet-Európa története tanszék doktoranduszai szeretettel meghívják Önt a

Történelem és emlékezet: a nemzeti mítoszok funkciója és szerkezete

című konferenciára.

A konferencia helyszíne: ELTE-BTK Kari Tanácsterem, Múzeum krt. 4/a fszt. 39.

Időpontja: 2012. október 5. Péntek 9.00-18.00

 

Program

9.00-10.30

Köszöntő: Krausz Tamás egyetemi tanár, a kelet-európai doktori program vezetője

Megnyitó: Borsodi Csaba egyetemi docens, a Történeti Intézet igazgatója, oktatási rektorhelyettes

 

Szekcióvezető: Székely Gábor egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője

Zahorán Csaba: Trianon az utóbbi évek magyar közbeszédében és történetírásában

Slávka Otčenášová: Nation-building in Slovak History Textbooks Published After 1989

Dobrowiecki Péter: Szemet szemért: a délvidéki hideg napok és az azt követő jugoszláv megtorlásokat övező mítoszok a magyar történetírásban

Matuska Márton: A délszláv jelleg szavatolása. A délvidéki magyarok helyzete a Tito-korszak kezdetén

10.30-11.00 Vita

11.00-11.20 Kávészünet

 

11.20-12.20

Szekcióvezető: Juhász József tanszékvezető egyetemi docens

Lukács B. György: A szocialista Jugoszlávia reformévei az utódállamok historiográfiáinak tükrében

Bezzegh Alpár: Mítosz és valóság: az 1945 utáni jugoszláv történetírás képe a hazai német kisebbségről

Mezei Bálint: Két szovjet beavatkozás eltérő megítélései: 1956 és 1968

12.20-12.50 Vita

12.50-13.50 Ebédszünet

 

13.50-15.10

Szekcióvezető: Krausz Tamás egyetemi tanár

Szalai László: A patriotizmus a szovjet történetírásban

Pölhe Dóra: Népirtás vagy a szovjet kollektivizálás csődje? –A „golodomor” kétféle megközelítésben

Grúber Mihály: Sztálin ’A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban’ című munkája kapcsán kialakult vita historiográfiai áttekintése

Binder Mátyás: A magyarországi roma történelem vitatott kérdései a historiográfiában

15.10-15.40 Vita

15.40-16.10 Kávészünet

 

16.10-17.30

Szekcióvezető: Ring Éva, egyetemi docens

Bozsó Péter: Štúr, mikrotörténelem, nemzeti történelem és a mítoszok

Pintérné Kazán Beáta: A magyarok hittérítése a 10. században (magyar és szlovák történészek e témáról a 19. század második felében és a 20. század elején)

Ivan Dragov: A bolgárok eredete a bolgár történetírás tükrében

Győrfi Lajos: Piłsudski  megítélése a lengyel történészek körében 1989 után

17.30-18.00 Vita

Szólj hozzá!

Címkék: történelem konferencia kelet európa története tanszék

Párhuzamos Forradalmak Kelet-Közép-Európában

2012.07.28. 10:21 :: kelet-europa


Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

 

profilkep_fb1.jpgA projekt célja az európai polgárság és demokrácia népszerűsítése a fiatal generációk körében, országokon átívelő tematikájukban összekapcsolódó rendezvények: filmvetítések, tudományos előadások és találkozók formájában. Történelmi dokumentumfilmeken és előadásokon, beszélgetéseken keresztül ismertetjük meg a mai fiatalokat azokkal a folyamatokkal, amelyek elvezettek a közép-kelet-európai régió poszt-totalitárius rendszereinek felbomlásához. Célunk, hogy a fiatalok találkozzanak a filmek még élő szereplőivel, a velünk élő történelmi tanukkal.  A projekt helyszínei Budapest, Prága. Pozsony, Nagyszombat és Varsó.

A megrendezésre kerülő öt filmfesztivál központjában az 1956-os, az 1968-as, az 1980-81-es és 1989-es események állnak. A filmekről a vetítések után előadások hangzanak el, a témát még inkább elemző módon megközelítve, értelmezve. A projekt elsődleges célja, hogy a résztvevők a vizuális és elbeszélő technikák által megismerjék a közép-kelet-európai jelent és e társadalmak tudatát alakító, meghatározó történelmi eseményeket. A közös gondolkodás, a személyes találkozások, az élményszerű megközelítés, az élőszó pedagógiai erejét tartjuk a legfontosabbnak. A projekt arra helyezi hangsúlyt, hogy a nemzeti önismeret megerősítése által alakítsa és erősítse az európai identitást.

A fesztiválok programjai, a filmek részletei, az előadások anyaga online elérhető lesz ezen a weblapon. Távolabbi célunk, hogy a legújabb információs technikák (okostelefonokra letölthető alkalmazások) segítségével is elérhetővé váljon közös történelmünk. A projekt számos lengyel, magyar, cseh és szlovák civil társadalmi és szakmai szervezet négy országon átívelő együttműködésével valósul meg.

A projekt a Múltunk Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet közös szervezésében, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.

A projekt fő koordinátorai:

Nagy Ernő, H.S.C – operatőr, filmrendező
Mitrovits Miklós, Ph.D – történész, polonista

PAREVO WEBSITE

PAREVO FACEBOOK

 

vf_logo_color_72.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: film kultúra történelem magyarország dokumentum fesztivál szlovákia csehország lengyelország visegrádi országok PAREVO

Konferencia a magyar-lengyel barátságról

2012.06.14. 10:31 :: gjudit88

1_1339662590.jpeg_992x1403

Szólj hozzá!

Szerbia az elnökválasztás után

2012.05.17. 11:16 :: kelet-europa

M E G H Í V Ó

A Magyar Külügyi Intézet tisztelettel meghívja Önt és a téma iránt érdeklődő
munkatársait a következő "Kávé és Külpolitika" rendezvényére, melynek címe:
MKI.jpg 
 „Szerbia az elnökválasztás után”
 
Előadók:
Szilágyi Imre, tudományos főmunkatárs, Magyar Külügyi Intézet
Juhász József
, habilitált docens, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék
 
 A rendezvény időpontja:
2012. május 24., csütörtök, 10 óra
Helyszíne:
Magyar Külügyi Intézet (1016 Budapest. Bérc u. 13-15.)

Az előadás nyelve magyar.
A rendezvény nyilvános, regisztráció nem szükséges.
További információkat honlapunkon talál a www.kulugyiintezet.hu címen.
 
Az elnökválasztás eredményei 2012-ben
Jelölt (párt) Szavazatok aránya
Boris Tadics (DP) 25,31%
Tomiszlav Nikolics (SNS) 25,05%
Ivica Dacsics (SPS) 14,23%
Vojiszlav Kostunica (DSS) 7,44%
Pásztor István (VMSZ) 1,62%

 

A választásokkal kapcsolatban itt olvashatsz sok cikket: http://kitekinto.hu/cimkek/szerbia/

és itt egy részletesebb elemzést: http://diplomaci.blog.hu/2012/05/16/a_parlamenti_valasztasokat_a_radikalisok_nyertek_szerbiaban

Szólj hozzá!

Címkék: konferencia választások szerbia külpolitika balkán külügyi intézet

Lengyelország Történelme Külföldi Kutatóinak II. Kongresszusa - Krakkó

2012.05.17. 10:53 :: kelet-europa

2012. szeptember 13-15. között második alkalommal szervezik meg Krakkóban a Lengyelország Történelme Külföldi Kutatóinak Kongresszusát (II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski). Az ötévente megrendezésre kerülő kongresszusra a világ minden tájáról érkeznek kutatók (történészek, irodalomtörténészek és más társadalomtudósok). A helyszínt a Jagełło Egyetem biztosítja.

A cél

Az idei kongresszus fő témája a „Lengyelország Közép-Európában” címet viseli. A fő cél, hogy a kutatók ebben a témában bemutassák és közösen megvitassák kutatásaik eddigi eredményeit. A szervezők abban bíznak, hogy egy ilyen esemény alkalmat ad arra, hogy nem csak a lengyel társadalom ismerje meg azokat a külföldi kutatókat, akik éppen az ő történelmükkel foglalkoznak, hanem a különböző országokból érkező tudósok egymással is szorosabb kapcsolatot teremthessenek. A kongresszus lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi kutatási problémákat megvitassák és a jövő perspektíváit is megismerjék. Ennek érdekében számos intézmény, intézet, alapítvány és egyéb kulturális szervezet is képviselteti magát a rendezvényen. A résztvevők ezáltal segítséget kaphatnak a különböző pályázati lehetőségekről és kutatástámogatási formákról.

A szervezők

A fő szervező a Lengyel Történelmi Társulat (Polskie Towarzystwo Historyczne) krakkói szervezete. A hazai partnerek között megtaláljuk a Jagełło Egyetemet, a krakkói Pedagógiai Egyetemet, a Város Történeti Múzeumot, Lengyelország Történeti Múzeumát, a Kultúra Nemzetközi Centrumát és a krakkói Vásárok nevű céget. A külföldiek közül a Magyar Történelmi Társulatot, a Cseh Köztársaság Történelmi Társulatát és a Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Történelmi Társulatát kérték fel.

II. Kongres.JPGA program

A résztvevőket már szeptember 11-én várják a rendezők, és este 6 órakor dr Katrin Steffen előadásával megkezdődik a hivatalos program. Másnap, szeptember 12-én (a nulladik napon) már egész napos rendezvényre kell számítani, délután azonnal két fontos kérdés kerül a vita középpontjába: az egyik a zsidó társadalom a Holokauszt után Lengyelországban, a másik pedig a totalitariánus rendszerek tapasztalai Közép-Európában.

A kongresszus hivatalos megnyitója szeptember 13-án az Egyetem Auditorium Maximum termében 9 órakor lesz, ahol egyúttal átadásra kerül a „Pro Historia Polonorum” díj is. A megnyitó előadást Jan Borkowski, a lengyel Külügyminisztérium államtitkára tartja „Lengyelország és Közép-Európa a közös európai identitás alakulásában” (Polska i Europa Środkowa w kształtowaniu wspólnej tożsamości europejskiej) címmel. Ezután természetesen a legtöbb kerekasztal-beszélgetés Közép-Európa fogalmával, a „közép-európaisággal” foglalkozik majd. Több beszélgetés elemezi majd azt a Lengyelország képet, amelyet a különböző országok történelem tankönyvei alapján lehet kialakítani, azaz hogyan látják Lengyelországot a világban, milyen képet közvetítenek az oktatásban a külföldi diákok irányába?

Érdekes előadások lesznek azok is, amelyek Lengyelország és a szomszédjai kapcsolatát elemzik, illetve amelyek a kereszténység történelmi és kulturális szerepét vizsgálják. Több panel foglalkozik a historiográfiával, valamint lesz olyan is, ahol Krakkó kerül előtérbe és a város régióban betöltött kulturális jelentőségét mutatják be. A modern kultúrtörténeti kutatások egyik központi témája a térség multikulturális múltja és az egyes városok közötti kapcsolatok története. Ezzel is foglalkozik majd az a beszélgetés, amely „Lipcse, Bécs, Krakkó, Lemberg a zene és a kultúra kereszteződésében” címet viseli.

A záró rendezvény szeptember 15-én délben kezdődik. Ekkor adják át a Wacława Felczak és Henryk Wereszycki professzorokról elnevezett díjakat is. Az utolsó szakmai esemény a Visegrádi Négyek 20. évfordulója alkalmából folytatott beszélgetés lesz a V4-ek jövőjéről.

A teljes program letölthető itt: http://www.secondcongress-krakow.pl/program

A díjak

Összesen három díjat osztanak ki a kongresszus idején.

  1. Nagroda Pro Historia Polonorum (a legjobb idegen nyelven írt könyv Lengyelország történetéről).
  2. Nagroda Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego (a legjobb idegen nyelven írt könyv Közép-Európa XIX-XX. századi történelméről).
  3. Nagroda imienia Janusza Bogdanowskiego (a legjobb építészettörténet, várostörténeti témában írt könyv).

A magyar résztvevők

A lengyel-magyar tradícióknak megfelelően jelentős magyar delegáció utazik a kongresszusra. A program alapján a következő hazai kutatók képviselik Magyarországot:

Mitrovits Miklós, Varga Endre, Simon János, Kovács Péter, Kiss Gy. Csaba, Petneki Áron, Perényi Roland, Kovács István, Szende László, Tapolcai László, Bencsik Barnabás, Pető Andrea. (Remélem nem hagytam ki senkit.)

A rendezvényen való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A részvétel csupán regisztrációhoz kötött, amit a Kongresszus hivatalos internetes oldalán lehet megtenni: http://www.secondcongress-krakow.pl

Szólj hozzá!

Címkék: kultúra történelem konferencia lengyelország visegrádi országok Krakkó II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

A háborúk és forradalmak költője

2012.05.16. 17:46 :: kelet-europa

A budapesti Lengyel Intézet tisztelettel meghívja Önt

Artur Domosławski:

A háborúk és forradalmak költője

Kapuściński non-fiction

című könyvének bemutatójára, május 22-én,  18 órára az Európa Pontba (Millenáris, Budapest, Lövőház u. 35.).

Ryszard Kapuściński, akinek könyvei Magyarországon is igen keresettek voltak, szépirodalmi szintre emelte a riport műfaját. Az egész világot beutazta, 27 forradalom szemtanúja volt, sokszor forgott életveszélyben, négyszer akarták agyonlőni, 12 háborús fronton fordult meg, Afrikában súlyos trópusi betegséget szerzett, amelyből felgyógyult. Rangos lengyel folyóiratok munkatársaként, majd pedig a PAP lengyel hírügynökség afrikai és latin-amerikai tudósítójaként dolgozott évtizedeken át.
Artur Domosławski három évig dolgozott Kapuściński terjedelmes életrajzán. A család barátként kezelte a tehetséges újságírót és tanítványt, minden segítséget megkapott - most viszont perelni akarja az özvegy a mester lejáratása miatt. A szerző a krakkói Znak kiadó támogatásával járta végig azokat a helyszíneket, amelyek a legfontosabbak voltak világjáró hőse számára, a kész mű ismeretében a szerkesztők mégis veszni hagyták a befektetést, és lemondtak a kiadásáról. A lengyel Bertelsmann megköszönte az ajándékot, piacra dobta a könyvet, majd két hét alatt eladott belőle kétszázezret. Azóta mindenki erről beszél Lengyelországban, de máshol is rögtön felfigyeltek a könyvre, ahol fogalommá vált Kapuściński neve.

Ryszard Kapuściński első teljes, nagy visszhangot kiváltó életrajzának szerzőjével az európai identitásról Magyari Péter újságíró beszélget.

Artur Domosławski: A háborúk és forradalmak költője
Poligráf Kiadó, 2011, Ford.: Hermann Péter

Előzetesen a Lenolaj írását ajánljuk a könyvről.

Szólj hozzá!

Címkék: könyv kultúra irodalom lengyelország könyvajánló

Mit várhatunk a csehektől az EB-n?

2012.05.16. 17:35 :: kelet-europa

A cseh válogatott produkálta az elmúlt 20 évben a legnagyobb közép-európai sikereket. 1996-ban Európa-bajnoki ezüstöt szereztek, majd a 1997-ben konföderációs kupán a harmadik helyen végeztek. Ez volt a cseh foci utolsó „aranykora”, ebből a gárdából több klasszis is kikerült, mint Pavel Nedvěd, Karel Poborský vagy Radek Bejbl. A csehek második felvillanása a 2004-es EB-n következett be, ahol bronzéremig. Ezután a 2006-os VB sajnos Jan Koller sajnálatos sérülése miatt sikerült már jól, kiestek a csoportkör után. Ennek a generációnak a sztárjai voltak Milan Baroš, Marek Jankulovski, Tomáš Galásek, de ekkor tűnt fel igazán a Chelsea világklasszis kapusa Petr Čech is.

Jelenleg nem tűnik olyan erősnek a cseh keret, hogy érmet szerezzen a rendkívül erős spanyolok, németek, portugálok, angolok, oroszok mellett, de azért leírni nem szabad őket. Michal Bílek keretében ott van néhány rutinos róka azok közül, akik még a 2004-es bronzot kivívták (Čech, Hübschman, Plašil, Rosický, Baroš), de a fiatalabbak közül is érdemes figyelni például Necidre, aki a CSZKA-ban nagyon jól teljesít az elmúlt években.

A KERET

Kapusok: Petr Čech (Chelsea), Jaroslav Drobný (Hamburg), Tomáš Grigar (Teplice), Jan Laštůvka (Dnyipro Dnyipropetrovszk)

Védők: Theodor Gebre Selassie (Liberec), Roman Hubník (Hertha BSC), Michal Kadlec (Bayer Leverkusen), David Limberský (Viktoria Plzen), Daniel Pudil (Cesena), František Rajtoral (Viktoria Plzen), Tomáš Sivok (Besiktas), Marek Suchý (Szpartak Moszkva)

Középpályások: Tomáš Hübschman (Sahtar Donyeck), Petr Jiráček (Wolfsburg), Daniel Kolář (Viktoria Plzen), Milan Petržela (Viktoria Plzen), Václav Pilař (Viktoria Plzen), Jaroslav Plašil (Girondins Bordeaux), Jan Rezek (Anortoszisz Famaguszta), Tomáš Rosický (Arsenal)

Támadók: Milan Baroš (Galatasaray), David Lafata (Jablonec), Tomáš Necid (CSZKA Moszkva), Tomáš Pekhart (1. FC Nürnberg)

A cseh futball egyébként nincs akkora mélyponton, ahogy az első ránézésre tűnik. 2011-ben az U19-es válogatott csak hosszabbításban kapott ki a spanyoloktól 3-2-re az EB döntőjében. Érdekes, hogy ennek ellenére jelenleg még nem építenek ezekre a fiatalokra. Nincs a keretben a Sparta Praha fiatal csatára, az EB-n három gólt szerző Tomáš Přikryl, ahogy a Ladislav Krejčí sem, aki pedig a fináléban talált be.

Szintén a 2011-es év cseh sikere volt a Viktoria Plzeň BL-szereplése is. A csoportkörben a Milan és a Barcelona mögött 3. helyen végeztek, majd az Európa Ligában a 16 közé jutásért játszva csak hosszabbításban estek ki a Schalke 04 ellen (Huntelaar ezen a meccsen mesterhármast lőtt).

Mindent mérlegelve kijelenthető, hogy a cseh válogatott nincs nehéz csoportban: a lengyelek, oroszok és a görögök az ellenfelei, így nem esélytelen a továbbjutás. Míg az oroszok előzetesen abszolút favoritnak látszanak ebben a négyesben, a második helyért valószínűleg nagy lesz a harc. Talán nem zavarja meg őket az sem, hogy a lengyel katolikusok hittérítő akciókkal várják őket Sziléziában.

Magyar vonatkozás, hogy Csehország Magyarországgal játszik felkészülési mérkőzést 2012. június 1-jén Prágában. Aki esetleg éppen arra jár egy sörtúrán, nyugodtan meglesheti őket (na meg minket) a Generali Arénában.

Végül egy klasszikus cseh futballhimnusz:

Zelena je trava, futbal to je hra (A fű zöld, a futball játék)

Szólj hozzá!

Címkék: csehország futball euro 2012 futballeb 2012

Emlékek az eltűnt szomszédságról – zsidók Budapesten és Pozsonyban a második világháború vége után

2012.05.16. 12:09 :: kelet-europa

Egy új projekt kezdődött el Magyarországon és Szlovákiában a német „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” alapítvány „Geschichtswerkstatt Europa” programjának (www.geschichtswerkstatt-europa.org) támogatásával. Két történész, Slávka Otcenášová és Zahorán Csaba kutatása a program 28 másik európai projektje közé illeszkedik, amelyek közös témája a „Háború, a háború utáni időszak és hidegháború”.

Logo GWE.jpgAz Emlékek az eltűnt szomszédságról – zsidók Budapesten és Pozsonyban a második világháború vége után nevű projekt azt az univerzálisnak is nevezhető történetet próbálja meg bemutatni, hogy egy közösség általában véve milyen módon reagál a politikára, hogyan változik meg és az emberek életmódja, miközben megpróbálják meghaladni a háború traumáját és újjáalakítani a szétzilált közösségeket, szembenézve a társadalomból való kizárással, és a korábbi otthonaikba való reintegrálódásukat kísérő mindennapi problémákkal.

A kutatás célja, hogy rámutasson a megbélyegzés és a sztereotípia-képzés káros következményeire, illetve ezek kihatására egy csoport viselkedésére. A két történész a kiválasztott emberekkel elkészített interjúk és a szakirodalom alapján egy olyan didaktikai anyagot állít össze, amely workshopok keretében nyújthat majd segítséget a diákok készségeinek fejlesztéséhez – a múlt kritikai megértéséhez és a különféle nézőpontok alkalmazásához a környező világ értelmezése során.

BA.JPG Slávka Otcenášová és Zahorán Csaba úgy vélik, hogy valószínűleg a tizenkettedik órába léptünk, ami a szemtanúkat illeti, hiszen egyre kevesebb azoknak a száma, akiknek saját emlékeik vannak a holokausztról és arról, ami azután következett. Az ő tapasztalataik és szubjektív benyomásaik így végérvényesen elvesznek. Bár a holokauszt és túlélőinek témája sok kutatót foglalkoztat, a két történész egy kevésbé gyakori megközelítést alkalmaz: inkább a következmények „orvoslásának” módjaira és az európai társadalmakat a második világháborúban ért tragédiák feldolgozására koncentrálnak. Beleértve a többségi, vagyis „nem zsidó” közösségeket is, hiszen a holokauszt rájuk nézve is komoly csapást és veszteséget jelentett. Ráadásul a diszkrimináció, bizonyos csoportok és közösségek kizárása a társadalomból, a kollektív bűnösség, a nacionalizmus és a rasszizmus sajnos olyan jelenségek, amelyek a történelemben – kisebb-nagyobb mértékben – rendszeresen megismétlődnek, következményeiket pedig mindig újra és újra kezelni kell, egyre új és új sebeket látva el. Ezért a koncentrációs táborokból és gettókból visszatért emberek tapasztalatai ma is nagyon hasznosak lehetnek, például a Jugoszlávia felbomlását kísérő konfliktusokat követően vagy a kevésbé drámai, de időnként nem kevésbé súlyos és traumatikus következményekkel járó társadalmi változások és válságok után.

A kutatásról és más projektekről többet is megtudhat a következő honlapon: www.geschichtswerkstatt-europa.org

Slávka Otčenášová, Zahorán Csaba

Logo EVZ and Institute de.png

 

Szólj hozzá!

Címkék: budapest történelem magyarország szlovákia zsidók pozsony zahorán csaba Slávka Otcenášová

Itt az orosz keret: Arsavin a kapitány

2012.05.14. 10:17 :: kelet-europa

Dick Advocaat holland mester is kihirdette az Európa-bajnokságra utazó orosz válogatott keretét. A négy évvel ezelőtti EB meglepetéscsapatához képest jó néhány változás történt. Ami viszont nem változott: holland maradt a szövetségi kapitány, Guus Hiddink helyét a Zenittel UEFA-kupát nyert Advocaat vette át; és a Szbornaja gerincét most is a Berezuckij-tesók, Ignasevics, Zirjanov, Szemsov, Kerzsakov, Arsavin, Pavljucsenko vonal adja.

A KERET

Kapusok: Igor Akinfejev (CSZKA Moszkva), Vjacseszlav Malafejev (Zenit), Anton Sunyin (Dinamo Moszkva)

Védők: Alekszander Anyukov (Zenit), Alekszej Berezuckij, Vaszilij Berezuckij, Szergej Ignasevics (CSZKA Moszkva), Vlagyimir Granat (Dinamo Moszkva) Jurij Zsirkov (Anzsi), Dmitrij Kombarov (Szpartak Moszkva), Roman Saronov (Rubin), Roman Siskin (Lokomotiv)

Középpályások: Igor Gyenyiszov, Konsztantyin Zirjanov, Roman Sirokov (Zenit), Gyenisz Glusakov, Magomed Ozdojev (Lokomotiv), Igor Szemsov (Dinamo Moszkva)

Csatárok: Andrej Arsavin, Alekszandr Kerzsakov (Zenit), Alan Dzagojev (CSZKA), Artyom Dzjuba (Szpartak Moszkva), Marat Izmajlov (Sporting), Alekszandr Kokorin (Dinamo Moszkva), Roman Pavljucsenko (Lokomotiv), Pavel Pogrebnyak (Fulham)

Szembetűnő, hogy a 2008-as csapat kapitánya Szergej Szemak kimaradt a keretből, a kapitányi karszalagot ezúttal a legnagyobb sztár, az Arsenalból a Zenitbe hazatért Arsavin fogja viselni. De nem lesz ott az EB-n Gyiniar Biljaletgyinov, az Everton középpályása és Dmitrij Torbinszkij sem, aki négy évvel ezelőtt a hollandok elleni góljával beírta magát az orosz futballtörténelembe.

Minden hiányzó ellenére rutinos csapatról beszélünk, akiknek esélyük van ismét meglepetést okozni. Az oroszok mindenképpen valami hasonlót várnak ahhoz, ami a svájci-osztrák EB-n történt. Akkor az ország futball-lázban égett, a hollandok legyőzése után össznépi örömünnep kezdődött Moszkvától Vlagyivosztokig.

A legendás meccs: Oroszország - Hollandia 3-1

Az első akadályt könnyen veheti a Szbornaja. Abban teljes egyetértés van, hogy a lehető legkönnyebb csoportba kerültek. A házigazda lengyelek maximum a hazai pálya és a szurkolók miatt lehetnek veszélyesek, de ennek a rutinos orosz gárdának még így sem lehetnek valódi ellenfelei (papíron). A csehek sem a régiek már, sem az otthonjátszók, sem a légiósok között nincs ma már olyan sztár, akitől félniük kellene. Ettől függetlenül, tudjuk, a labda gömbölyű, és a csehek is okoztak már meglepetéseket az elmúlt évtizedekben. A 2004-es Európa-bajnok Görögországtól sem kell megijedniük Arsavinéknak. Számomra mindenképpen meglepetés lenne, ha nem jutnának tovább a csoportkörből. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az orosz válogatott hajlamos arra is, hogy könnyelműen vegye a mérkőzéseket, arra mindenképpen figyelnie kell Advocaat mesternek, hogy a sztárok komolyan vegyék a papíron gyengébb ellenfeleket is, mert könnyen kicsúszhat a kezükből az irányítás.

Az orosz média is így vélekedik, de hogy ne legyenek elfogultak, gyakran idézik Benitez mester szavait, aki a sorsolás után azt mondta, hogy az oroszoknak komoly esélyeik lehetnek ezen a tornán. Hasonlóan vélekedett Moszkvában járva Zinedine Zidane is. Meglátjuk, hogy csak az udvariasság beszélt-e belőlük, vagy tényleg jók lesznek a FIFA ranglistán 11. helyen tanyázó oroszok.

A válogatotthoz köthető hír, hogy Szergej Ovcsinnyikov, a Lokomotiv és a Dinamo, majd a Benfica és a Porto egykori kapusa edzőként csatlakozott az EURO 2012 idejére a kerethez. Hogy ez majd mennyiben lesz érezhető, az egyébként kiváló hálóőrökkel ellátott csapat teljesítményén, majd meglátjuk. Mindenesetre ez a döntés is azt mutatja, hogy Advocaat nem bíz semmit a véletlenre. Kell is bizonyítani a holland mesternek, hiszen kiderült, hogy az Orosz Labdarúgó Szövetség a szerződésben foglaltak ellenére nem tárgyalt a hosszabbításról 2012 április végéig. A szövetség elnöke Furszenko úgy nyilatkozott, hogy megvárják az EB végét és az eredmény függvényében hosszabbítanak a holland kapitánnyal. E döntés láthatóan nem esett jól a sokat bizonyított mesternek. Azonnal felröppent a hír, miszerint Advocaat visszatér hazájába és átveszi a PSV Eindhoven irányítását. Csak azt kívánhatjuk neki, hogy nyerje meg az EB-t, aztán Furszenkóék mélyen a zsebükbe nyúlhatnak, ha meg akarják tartani a trénert. :)

Az orosz fociról itt bővebben: Az orosz foci múltja és jelene.

Forrás: sovsport.ru, ria.ru, soccer.ru, eurosport.com

Szólj hozzá!

Címkék: ukrajna oroszország futball lengyelország labdarúgás futballeb 2012 EURO 2012

Horvátország és a foci EB

2012.05.13. 19:01 :: gjudit88

Csökkenő érdeklődés

Alig egy hónappal a lengyel-ukrán közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság előtt a horvát szövetségi kapitány, Slaven Bilić kijelölte 27 fős bő keretét, amelyből majd kiválasztja azt a 23 játékost, aki elutazhat a kontinensviadalra. Az EB iránt azonban Horvátországban jóval kisebb az érdeklődés, mint 2004-ben vagy 2008-ban volt. A Horvát Labdarúgó Szövetség (HNS) becslései szerint 2008-ban Ausztriába közel 220 ezer horvát szurkoló utazott el, míg Lengyelországba kevesebb mint 50 ezer horvát érkezését várják. Az érdeklődés megcsappanására a HNS és a horvát sportújságírók több okot is felhoztak. A horvát válogatott a C csoportban előbb Poznanban, majd pedig Gdanskban játssza meccseit, így a nagy távolság is szerepet játszhat abban, hogy a korábbiaknál kevesebben indulnak majd útnak az EB helyszínére. Ennek ellentmond, hogy 2004-ben, amikor még távolabb, Portugáliában rendezték az Európa-bajnokságot jóval többen utaztak el, mint az várható az idei EB-n. Abban a szövetség és az újságírók is egyetértenek, hogy az érdeklődés visszaesésében nagy szerepet játszott a gazdasági világválság is: a magas jegyárakat és a hosszú utazást kevesebben engedhetik meg maguknak, mint korábban. A horvát szurkolók lelkesedésének nem használtak a horvát labdarúgást övező botrányok sem.

Slaven Bilić hat év után távozik

Az Európa-bajnokság kezdete előtt az is eldőlt, hogy a nyári világverseny eredményétől függetlenül távozik a horvát kispadról Slaven Bilić. Már a sikertelen 2010-es világbajnoki kvalifikáció után is felmerült a távozása, most viszont maga a szövetségi kapitány jelentette be, hogy a következő világbajnoki selejtezősorozaton nem ő fog a horvát kispadon ülni. Bilić jövőjéről már megindultak a találgatások, az orosz sajtó szerint meg is egyezett Dzsudzsák Balázs csapatával, a Dinamo Moszkvával, és az EB kezdete előtt fogják bejelenteni az új edző szerződtetését. A horvát sajtóban korábban felröppentek olyan hírek is, hogy Angliában folytathatja pályafutását, de egyelőre kérdéses a horvát edző jövője.

FRISSÍTÉS: Slaven Bilić végül nem a Dinamóval, hanem a városi rivális Lokomotiv Moszkvával kötött három éves szerződést.

Horvát szurkolók, induló nélkül

A horvát szurkolók lelkesedésének visszaesését a HNS adatai mellett más is alátámaszthatja. A korábbi labdarúgó világversenyek alkalmával gyakran készültek szurkolói himnuszok, indulók. A sort 1998-ban a Baruni zenekar Neka pati koga smeta (Szenvedjen, akit zavar…) című dala nyitotta.

A 2004-es portugáliai EB kapcsán a szurkolói indulót a volt horvát válogatott jégkorongozó Marko Lasić – Nered szerezte. Az Ako zabijemo gol (Ha gólt lövünk) című szám a korábbi horvát szövetségi kapitány, a világbajnoki bronzérmes Ćiro Blažević közreműködésével készült el.

A 2006-os világbajnokság alkalmából több dalt is szenteltek a válogatottnak. Željko Ćorluka (Čupo) Mi, hrvati (Mi horvátok) címmel írt egy dalt a VB apropóján.

A VB kapcsán született legismertebb számot pedig Nered írta. A horvát rapper Srce vatreno (Lángoló szív) című dala a mai napig az egyik legnépszerűbb szurkolói indulónak számít Horvátországban.

A 2008-as osztrák Európa-bajnokságra nem hivatalos szurkolói himnuszának megírására a Nova TV írt ki pályázatot, amelyen a Connect nevű hip-hop formáció Samo je jedno (Csak egy dolog van) című dala bizonyult a legjobbnak.

Ebben ez évben még egy szurkolói himnusz született, amelyet a horvát szövetségi kapitány Slaven Bilić és zenekara a Rawbau jegyzett. A progresszív rockot játszó együttes első albuma 2005-ben jelent meg Rawbau címmel. Három évvel később az EB apropóján adták ki újabb lemezüket, amelyen valamennyi dalt a válogatott ausztriai szereplése és a szurkolók ihlettek. A lemez címadó dala a Vatreno ludilo (Lángoló őrület) volt, amelynek klipjét a basszusgitáron játszó Bilić szülővárosában, Splitben forgatták.

Idén azonban még egyetlen szurkolói himnusz sem született még, talán egy sikeres EB szereplés segíthet abban, hogy újra beinduljon a lángoló őrület Horvátországban...

(A horvát válogatott Spanyolországgal, Írországgal és Olaszországgal együtt az EB C csoportjában szerepel, a csoportmeccseiket június 10-én, 14-én és 18-án Poznanban és Gdanskban játszák majd.)

Forrás: index.hr, jutarnji.hr, vecernji.hr, last.fm, hns-cff.hr, croatian-music.info, sportal.hr

 

2 komment

Címkék: foci horvátország ukrajna futball lengyelország euro 2012 futballeb 2012